Utformingsveileder

Kognitiv tilgjengelighet av nettsider og nettsteder

Tenkevirksomhet symbolisert ved hjelp av linjer som tar utgangspunkt i menneskets hjerne
Mentale prosesser spiller en stor rolle for forståelsen av nettsider. © Clipart.com

Forskningsstiftelsen Norsk Regnesentral og rådgivningsbedriften Karde AS har utarbeidet en veileder om nettsider for brukere med redusert kognitiv funksjonsevne. Veilederen er nyttig for alle som lager nettinnhold eller utformer nettsider. Veilederen omhandler alt fra planleggingsfasen til utvikling og testing. Den gir videre en rekke konkrete anbefalinger med mulige løsninger og kodingseksempler som er spesielt relevante for utvikling av kognitivt tilgjengelige nettsider. Veilederen kan også brukes som oppslagsverk for ulike emner omkring universell utforming, lovgivning, kognisjon, tekniske spesifikasjoner, nyttige lenker og verktøy, og definisjoner og fagtermer.

Veilederen i fire deler

Veilederen som ett stort dokument [ca. 3 MB]