<p> <abbr title="Informasjons- og kommunikasjonsteknologi"><!-- JAWS leser dette --> <a title="Informasjons- og kommunikasjonsteknologi" href="#dfn-ikt"><!-- grafiske nettlesere viser dette --> IKT </a> </abbr> kan bidra med å løse tekniske problemer. </p> <dl> <dt id="dfn-ikt"> IKT </dt> <dd> Forkortelse for <q>informasjons- og kommunikasjonsteknologi</q> </dd> </dl>