IKT kan bidra med å løse tekniske problemer.

IKT
Forkortelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi