<p> I det følgende et innrammet bilde. </p> <p> <img alt="Skjermbilde med liten opplysningsfane opp på" src="box.png"> </p>