p { max-width: 15em; /* lav verdi kun for illustrere poenget */ }