<p> <dfn> <a title="Definisjon" href="#dfn-hierarkisti">Hierarkistien</a> </dfn> bør være godt synlig. </p> <dl> <dt id="dfn-hierarkisti"> Hierarkisti </dt> <dd> En opplysning om hvor i hierarkiet av et nettsted man befinner seg. </dd> </dl>