Hierarkistien bør være godt synlig.

Hierarkisti
En opplysning om hvor i hierarkiet av et nettsted man befinner seg.