<h4>Overskrift</h4> <p> Tekstavsnitt </p> <p> Liste med irrelevant rekkefølge av listepunktene: </p> <ul> <li> Punkt A </li> <li> Punkt B </li> </ul> <p> Liste der rekkefølge av listepunktene er viktig: </p> <ol> <li> Punkt A </li> <li> Punkt B </li> </ol> <p> Definisjonsliste: </p> <dl> <dt> Nøkkelord/uttrykk </dt> <dd> Forklaring </dd> </dl>