Overskrift

Tekstavsnitt

Liste med irrelevant rekkefølge av listepunktene:

Liste der rekkefølge av listepunktene er viktig:

  1. Punkt A
  2. Punkt B

Definisjonsliste:

Nøkkelord/uttrykk
Forklaring