Om Virtuell hjelpe­middellab

Hva det er, og hvordan du bruker det

Hva er det?

Logo with a number of icons, one for each service, connected to a cloud
VHL er en nettsky-tjeneste © Photos.com

Virtuell hjelpemiddellab er en tjeneste til deg som vil prøve ut digitale hjelpemidler på pcen uten å installere disse eller betale lisensavgift. Hovedformål med tjenesten er testing av websider med ulike nettlesere og hjelpemidler.

Tjenesten passer for testere, utviklere, innkjøpere, sluttbrukere og generelt alle som er interessert i temaene universell utforming og tilgjengelighet av IKT.

Tjenesten foreligger forløpig som en prototype og inneholder per i dag skjermlesere samt nettlesere

samt nettlesere

Hvordan bruker du tjenesten?

Tilgang (brukernavn/passord) til prototypen gis foreløbig kun etter avtale. Følg så disse enkle stegene:

Start remote desktop-programvare
Vis detaljer
Koble på til VHL-serveren
Skriv inn servernavn vhl.nr.no og la programvaren bygge opp forbindelsen. Vent til påloggingsskjermen kommer opp (litt responstid må påregnes i starten), skriv så inn brukernavn og passord du fikk tilsendt (altså ikke bruker VHL/admin). En eventuell advarsel (The identity of the remote computer cannot be verified) om problemer med et sertifikat kan du trygt ignorere. Du bør nå få opp et velkomstbilde på VHL-datamaskinen.
Test din nettside
Du kan teste dine nettsider med ønsket skjermleser og nettleser. Se under innledningen for en oversikt over nettlesere og skjermlesere som støttes, og Hjelp for hurtigtaster. SuperNova vil spørre om det greit med endringer på denne datamaskinen når du starter og avslutter den, som du svarer Ja på. Det kan være en fordel å ha noen testoppgaver klare.
Avslutt tjenesten
Logg ut av operativsystemet.

Hjelp

Det er svært nyttig med de viktigste hurtigtastene for navigering av websider og i operativsystemet.

NVDA-hurtigtaster
 • pil ned: les neste element
 • pil opp: les forrige element
 • h: gå til neste overskrift
 • f: gå til neste skjemafelt
 • t: gå til neste tabell
 • b: gå til neste knapp
 • l: gå til neste liste
 • i: gå til neste element i en liste
 • tab: gå til neste element som kan få fokus
 • shift+tab: gå til forrige element som kan få fokus
 • ctrl+home: gå til toppen av siden
 • Enter: aktiver en lenke eller en knapp
Den offisielle NVDA-bruksanvisningen finner du på NV Access sine sider.
SuperNova-hurtigtaster
 • venstre ctrl+0: slå tale av/på
 • Venstre ctrl+numpad enter: slå forstørring av og på
 • Venstre ctrl+numpad +: øk forstørring
 • Venstre ctrl+numpad -: - reduser forstørring
 • Venstre ctrl+mellomrom: åpne kontrollpanel
En oversikt over offisielle SuperNova-bruksanvisninger i ulike språk finner du på Dolphins sider.

Se også Håndbok i testing av websider med hjelpe­middel­program­vare for informasjon om blant annet IKT-hjelpmidler, funksjonsnedsettelser og testing av tilgjengelighet.

Systemkrav