Statistikk over digitale hjelpemidler

Hva er det folk bruker?

Introduksjon

Skjermlesere og skjermforstørrere er IKT-hjelpemiddel som brukes av synshemmede eller andre som har problemer med å se og lese på en skjerm.

Skjermleseren tolker informasjonen (tekst, symboler, ikoner, tabeller og lignende) på skjermen og sender denne informasjonen til talesyntese slik at den kan bli opplest, eller til en leselist slik at den kan vises som Braille (blindeskrift/punktskrift). Skjermforstørrere kan behandle informasjonen slik at den blir mer leselig for personer med nedsatt syn gjennom forstørring, bedre kontraster, med flere).

For at informasjon på web skal kunne leses av personer som bruker skjermlesere og skjermforstørrere, må websiden kodes riktig. Forskrift om universell utforming av IKT gir retningslinjer om hvordan websider skal utformes. Et av kravene er at websidene må være kompatible med IKT-hjelpemidler, som f.eks. skjermlesere. Du kan lese mer om IKT-hjelpemidler i håndbok i testing av websider med hjelpemiddelprogramvare.

Det finnes flere typer skjermlesere i Norge. For å sikre best mulig kompatibilitet med skjermlesere er det i praksis nødvendig å teste websidene med et utvalg av de ulike skjermleserne.

Relatert informasjon:

Oversikt over skjermlesere og skjermforstørrere utlevert av nav

Nedenfor gis en oversikt over skjermlesere og skjermforstørrere som er utlevert av nav i perioden 2006-2012. Tabellen er utarbeidet av rådgivningsbedriften V2A og forskningsstiftelsen Norsk Regnsentral med bakgrunn i tall fra nav. Tabellen ble til som et av resultatene i prosjektet VHL2 som fikk støtte fra Deltasenteret og nav.

For internasjonale tall, se undersøkelsene om bruk av skjermlesere fra Webaim .

Tall som viser utleverte skjermlesere og skjermforstørrere i Norge de siste årene
Navn2006200720082009201020112012Alle
Blindows full lisens02100003
Bigshott full lisens22000004
Cobra full lisens00000112
Dolphin guide full lisens0000015152
Hal eller supernova reader full lisens6514855346
Hal eller supernova reader oppgradering016253219
JAWS full lisens42564023212013215
JAWS oppgradering166361.597177129194737.5
Lunar eller Lunar plus eller Supernova Magnifier1471431272310126
Lunar eller Lunar plus eller supernova magnifier oppgradering122612115
Magic full lisens4115731233
Magic og Jaws full lisens59213253627117
MyStick full lisens00230005
Supernova magnifier reader og access suite full lisens59743850744023358
Supernova oppgradering17104945503123225
Supernova tilleggslisens30000003
BAUM Virgo full lisens11
Window-Eyes full lisens101511121511781
Window-Eyes oppgradering102121112754
Zoomtext full lisens2212632032502562372231653
Zoomtext oppgradering33513349481792323